Pompy ciepła to nowoczesne urządzenia grzewcze, które są w pełni zautomatyzowane. Z założenia przyczyniają się one do ograniczenia zużycia paliw konwencjonalnych, a także do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku. Ponadto pozytywnie wpływają one na ochronę naturalnego środowiska. Zatem nie powinniśmy się kierować przy ich zakupie modą, czy kosztami.

Aby pompa ciepła sprawnie działała, trzeba dokonać wyboru odpowiedniego urządzenia, dobierając jego parametry w zależności od zapotrzebowania. Należy dodać, że jedynie urządzenia i systemy właściwie zaprojektowane, dobrane, wykonane i eksploatowane, czyli pracujące bez zakłóceń dają oczekiwane korzyści. Co prawda błędy spotykane na każdym etapie instalacji systemu grzewczego mogą powodować jego niewłaściwą pracę, a nawet być przyczyną uszkodzeń jego elementów.

Niezmiernie istotna jest także kwestia prawidłowego montażu wszystkich elementów urządzenia, ponieważ bez tego nawet najlepsza pompa nie będzie bezbłędnie i wydajnie pracowała. Ponadto bardzo ważne jest, aby instalacja z pompą ciepła została zaprojektowana i wykonana przez fachowców.

Z tego wynika konieczność wybrania sprawdzonego specjalisty, który dysponuje wiedzą i doświadczeniem z zakresu montażu pomp ciepła i najlepiej posiadającego certyfikat EHPA. Poza tym można także skorzystać z usług instalatorów autoryzowanych przez danego producenta, ewentualnie takich, którzy brali udział w szkoleniu z zakresu montażu pomp ciepła i posiadają stosowne dokumenty. Bez względu na powyższe powinniśmy zdawać sobie sprawę, jakie są najczęściej popełniane błędy podczas montażu pomp ciepła wraz z ich skutkami.

5 błędów popełnianych podczas montażu pomp ciepła, a może więcej?

Wyróżniamy następujące rodzaje pomp ciepła: pompy gruntowe, pompy wodne i powietrzne pompy ciepła. W naszym kraju najpopularniejsze są pompy gruntowe, ponieważ dobrze pasują do polskich warunków klimatycznych.

Dlatego też odniesiemy się do błędów montażowych pomp gruntowych, do których zaliczamy: błędy wykonania kolektora gruntowego, zapowietrzenie instalacji i nieprawidłowe jej wykonanie oraz nieszczelność, nieodpowiednie właściwości cieczy roboczej, wykorzystanie mocno zanieczyszczonej wody, nieprawidłowe umieszczenie zewnętrzne powietrznej pompy ciepła, niedostateczne odprowadzanie skroplin powietrznej pompy ciepła, hałas pompy ciepła oraz błędy wykonawcze.

Błędy wykonania kolektora gruntowego, zapowietrzenie instalacji i nieprawidłowe wykonanie instalacji grzewczej oraz nieszczelność

Do błędów montażu pompy ciepła należą:

Zbyt gęste ułożenie kolektora poziomego lub/i usytuowanie go zbyt blisko powierzchni oraz także za gęste rozmieszczenie odwiertów pod sondy pionowe lub/i niewłaściwe określenie ich głębokości. Skutkiem tego mogą być zbytnie wychłodzenia gruntu, a w wyniku tego nieprawidłowe funkcjonowanie pompy ciepła włączenie z zaprzestaniem jej pracy.

Niedokładne wypełnienie odwiertów sond pionowych. Zostawione puste przestrzenie utrudniają przekazywanie ciepła z gruntu do kolektora.

Poważnym błędem jest także umieszczanie kolektora w gruncie słabym lub antropogenicznym, np. na skarpie nasypu, która może się osunąć i w efekcie kolektor będzie odkryty. Urządzenie to należy umieszczać w każdym przypadku w macierzystym gruncie nośnym. Zapewnia to jego wieloletnią, stabilną pracę.

Umieszczanie kolektora gruntowego zaleca się możliwie najbliżej pompy ciepła, bowiem usytuowanie go w znacznej odległości od obiektu wymaga stosowania pompy obiegowej solanki o większej mocy. Z tym wiąże się wzrost zużycia energii elektrycznej potrzebnej do działania pompy, a w związku z tym zwiększenia dodatkowych kosztów eksploatacyjnych całego systemu.

Bardzo istotne jest również dokładne zaizolowanie wejścia dolnego źródła do pompy ciepła, żeby nie doszło do skraplania, a nawet obladzania rur.
Zapowietrzenie instalacji

Jeżeli instalacja ulegnie zapowietrzeniu, będzie ona nieprawidłowo działać. Z tego powodu należy unikać takiej sytuacji podczas jej wykonywania oraz uruchamiania. W momencie pierwszego rozruchu pompy ciepła konieczne jest bardzo dokładne odpowietrzenie instalacji C.O. jak i dolnego źródła.

Nieprawidłowe wykonanie instalacji grzewczej

Jeżeli występują błędy w instalacji grzewczej samego budynku, to zdecydowanie  mogą one także zakłócić prawidłowe funkcjonowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem pompy ciepła. Przykładowo do takich błędów można zaliczyć niewłaściwy rozstaw rur w przypadku ogrzewania podłogowego, czy też użycie rozdzielacza bez rotametrów. Niedopuszczalne jest też wykonanie zbyt długich sekcji ogrzewania płaszczyznowego. W takich sytuacjach instalację pozbawia się możliwości właściwej regulacji przepływu. W związku z tym również powoduje uniemożliwienie jej prawidłowego zrównoważenia hydraulicznego.

Nieszczelność instalacji

Trzeba bardzo zwracać na wszelkiego rodzaju nieszczelności w instalacji, ponieważ mogą one doprowadzić m.in. do wycieku i obladzania rur. Wówczas konieczne jest częste uzupełnianie glikolu. Szczególnym zagrożeniem są nieszczelności kolektora gruntowego, gdyż są bardzo trudne, a w zasadzie prawie niemożliwe do zlokalizowania i usunięcia.

Nieodpowiednie właściwości cieczy roboczej

Solanka będąca wodnym roztworem glikolu jest cieczą roboczą w pompie ciepła solanka/woda. Glikole dostępne są w postaci koncentratów i roztworów. Z tego powodu wykorzystanie ich w pompach wymaga samodzielnego przygotowania odpowiedniego roztworu.

Podczas tej czynności należy dokładnie dobrać proporcje stężenia koncentratu glikolowego i wody. Jednocześnie trzeba do rozcieńczania koncentratu glikolowego używać wody odpowiedniej jakości. Chodzi tutaj o zastosowanie wody o ograniczonej zawartości chlorków i o odpowiedniej twardości. Woda złej jakości może przyczynić się do wystąpienia problemów eksploatacyjnych. Należą do nich np.  korozja, pienienie, obecność nadmiernej ilości tlenu w instalacji itp.

Wykorzystanie mocno zanieczyszczonej wody

W pompach typu woda/woda jako dolne źródło ciepła wykorzystuje się wody gruntowe. W związku z tym bardzo ważne jest przed instalacją pompy sprawdzić jakość tych wód. Nie mogą być one nadmierne zanieczyszczenie, m.in. żelazem, manganem i innymi zanieczyszczeniami. W wyniku tego mogą zapychać się filtry, a nawet wymiennik ciepła.

Nieprawidłowe umieszczenie zewnętrzne powietrznej pompy ciepła

Nie należy umieszczać pracującej na zewnątrz, powietrznej pompy ciepła wyrzutnią powietrza w pobliżu ściany, bowiem może to spowodować jej zawilgocenia.

Niedostateczne odprowadzanie skroplin powietrznej pompy ciepła

Powstające w czasie pracy pompy ciepła skropliny muszą być koniecznie odprowadzane. W tym przypadku najlepiej do kanalizacji deszczowej lub zwykłej. Jeżeli nie będzie dostatecznego odprowadzenia skroplin może to spowodować zawilgocenie fundamentów i ścian budynku. Ponadto może także doprowadzić do zakłóceń pracy pompy ciepła, w ostateczności nawet do jej uszkodzenia.

Hałas pompy ciepła

Podczas pracy pompa wytwarza hałas oraz drgania. Nie są to zazwyczaj zakłócenia o dużej wartości i nie stwarzają niedogodności eksploatacyjnych. Natomiast w przypadku zastosowania sztywnych przyłączy (rur) drgania pompy przenoszone są zazwyczaj na instalację grzewczą i wtedy może wystąpić efekt rezonansu. W związku z tym przyłącza powinny stanowić elementy elastyczne. Dodatkowo zainstalowanie pompy ciepła powinno być w takim miejscu, aby nie przeszkadzać mieszkańcom budynku.

Błędy wykonawcze

Zdarza się dość często, że nieprawidłowości w działaniu systemu z pompą ciepła powodują błędy wykonawcy. Niedbałe wykonanie instalacji może się przejawiać podziurawieniem rur lub innymi zniszczeniami mechanicznych elementów systemu.

Podsumowując, można sformułować wniosek, że jest znacznie więcej niż 5 błędów popełnianych podczas montażu pomp ciepła. Ponadto rodzaje tych błędów zależą od typów pomp i z tego powodu mogą się między sobą różnić.

Jedną z najważniejszych kwestii jest jednak wybór odpowiedniej firmy specjalistycznej, która zajmuje się sprzedażą i montażem pomp. Taką firmą jest xxx. Specjalizuje się ona w świadczeniu usług w zakresie projektowania i realizacji systemów ogrzewania wykorzystujących pompy ciepła, zarówno gruntowe, jak i pompy ciepła powietrzne.

Zapewnia ona zatem kompleksową obsługę, od projektu, poprzez dostawę urządzeń, montaż, na serwisie kończąc. Ponadto xxx wykonuje usługi w obiektach mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Dodatkowo współpracuje z wieloma czołowymi producentami pomp ciepła oraz posiada autoryzacje na montaż, oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pomp ciepła. Takiej firmie można zaufać.

Sprawdź również 5 mitów dotyczących pomp ciepła