jak dziala pompa cieplaPompy ciepła są coraz bardziej popularne. Nie jest to związane wyłącznie z kwestią oszczędności, ale również wynika z troski o środowisko naturalne. W zależności od rodzaju pompy ciepła wykorzystują ciepło, które gromadzi się w powietrzu, wodzie bądź gruncie. Co więcej, należą do najbardziej efektywnych i najoszczędniejszych sposobów pozwalających ogrzać budynek, a także otrzymać ciepłą wodę użytkową. Dowiedz się, co to jest i jaka jest zasada ich działania.

Co warto wiedzieć na temat pompy ciepła?

Pompa ciepła do działania potrzebuje energii elektrycznej, jest urządzeniem, którego zadanie polega na wymuszaniu przepływu ciepła, od niskiej temperatury do wysokiej. Warto podkreślić, że taki przepływ ma szerokie zastosowanie w wielu sprzętach. Jednakże w ostatnim czasie mówi się o nim jako oszczędnym, a także ekologicznym źródle ciepła dla domów.

Jaka jest zasada działania pompy ciepła?

Jest to urządzenie, które służy do ogrzewania budynków, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej. Warto wiedzieć, że niektóre modele mogą schłodzić budynek latem. Działanie sprzętu oparte jest o cykl, który pozwala na transport energii cieplnej z obszaru charakteryzującego się niższą temperaturą do obszaru o wyższej temperaturze. Zgodnie z prawami fizyki w naturze odbywa się to odwrotnie. W związku z tym, że proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi, konieczne jest dostarczenie energii mechanicznej z zewnątrz, która wymusi taki obieg.

Do przełożenia teorii na praktykę należy użyć przykładu. Zasada działania pompy podobna jest do mechanizmu, który bardzo dobrze znany jest użytkownikom lodówek. Jest jednak mała różnica. Domowe sprzęty chłodnicze przystosowane są do pobierania ciepła ze środka, a także znajdujących się tam produktów, aby oddać je na zewnątrz. Natomiast pompa pobiera ciepło z naturalnego źródła, które znajduje się poza obiektem, a więc z powietrza, wody lub gruntu. Następnie oddaje je już wewnątrz. Warto podkreślić, że do powstania takiego obiegu niezbędna jest energia elektryczna. W tym przypadku jednak jej zużycie nie jest wysokie.

Jaką funkcję pełnią poszczególne elementy pompy ciepła?

Tradycyjnie pompy mają takie elementy jak skraplacz, parownik, sprężarka, zawór rozprężny, a także czynnik chłodniczy, który służy do przekazywania energii.

Podstawowe zadanie sprężarki polega na podniesieniu ciśnienia czynnika chłodniczego. W ten sposób umożliwia jego dalszą przemianę fazową w skraplaczu, którego rezultatem jest oddanie ciepła pobranego w parowniku pompy ciepła. Warto podkreślić, że bez sprężarki układ termodynamiczny nie mógłby działać. Gdy dochodzi do przekazania temperatury do instalacji grzewczej zawór rozprężny, który był do tej chwili zamknięty, otwiera się. Temperatura i ciśnienie dalej spadają. Czynnik transportowany jest od parownika pod postacią cieczy. Następuje ponowne jego podgrzanie za pośrednictwem dolnego źródła ciepła (powietrze lub grunt) i odparowanie. Cały cykl zaczyna się od początku.

Jakie są podstawowe zalety pompy ciepła?

Jest to ekologiczny i tani w eksploatacji sposób ogrzania domu. Co więcej, jest to urządzenie wielofunkcyjne. Sprzęt może grzać zimą, a także chłodzić latem. Wytwarza także ciepłą wodę użytkową. Na rynku są urządzenia, które działają również jako rekuperator w systemie wentylacji. Warto podkreślić, że jest to opcja całkowicie bezobsługowa, która poddaje się totalnej automatyzacji. Jest to także rozwiązanie proekologiczne. Pozwala na zastąpienie ogrzewania paliwem stałym, olejowego, gazowego czystym ogrzewaniem elektrycznym. W rezultacie dochodzi do ograniczenia emisji Co2. Niewątpliwą korzyścią jest także łatwa obsługa.

Czy to rzeczywiście się opłaca?

Kupno, a także instalacja przydomowej pompy ciepła to działanie związane ze sporym wydatkiem. Jednakże może to być bardzo opłacalne. Warto zainwestować w taką alternatywę. W przypadku, gdy dom miałby być ogrzewany gazem, pompa ciepła może zapewnić bardzo duże oszczędności. Istotne jest to, że maszyny te używa się przy budowie domów pasywnych, energooszczędnych, a także ekologicznych. Jest to produkt bezkonkurencyjny, pod względem bezobsługowości. Nie ma tutaj konieczności dorzucania paliwa, dbania o drożność komina czy zagrożenia pożarowego. To, że nie jest wymagane paliwo, sprawia, że można oszczędzić miejsce w piwnicy lub na terenie posesji. Nie ma także kotłowni, a więc nieczystości z nią związanych. W związku z tym wybierane są one także przez właścicieli domów, którzy nie chcą obsługiwać tradycyjnego pieca na paliwo stałe.

Pompa ciepła to bardzo korzystne rozwiązanie. Jednakże, aby mogła przynieść spodziewane rezultaty, dostosowuje się ją do specyfiki danego budynku. Wówczas przyczyni się do znacznych oszczędności kosztów ogrzewania, gdyż energia pochodzi z odnawialnych źródeł. Co więcej, obecne czynniki chłodzące, również można zakwalifikować do ekologicznych. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że optymalne rezultaty otrzyma się tylko wtedy, gdy komponenty dobierze się optymalnie i pracę instalacyjną wykona profesjonalna firma.