Pompy ciepła

Serwis pomp ciepła

Wykonujemy przeglądy serwisowe wszelkiego typu pomp ciepła: powietrzne, gruntowe i wodne. Dostosowujemy pompę ciepła w oparciu o współczynnik efektywności pompy ciepła obliczamy dzieląc moc grzewczą pompy przez moc pobraną z sieci elektrycznej.

Przegląd pompy ciepła

Profesjonalny serwis techniczny pompy ciepła przez autoryzowanego serwisanta powinno się wykonać co roku, najlepiej przed sezonem grzewczym. Zakres prac serwisowych zależy od warunków gwarancji producenta i konstrukcji pompy ciepła. Część prac serwisowych jednak jest taka sama dla wszystkich typów pomp ciepła.

Większość producentów pomp ciepła zaleca serwis urządzeń raz do roku, zwłaszcza jeśli chodzi o pompę ciepła powietrze-woda, ze względu na zmienność warunków pracy, w jakich działa. Aby zachować pełną gwarancję, niezależnie od rodzaju pompy ciepła rekomendowane są 4 podstawowe czynności serwisowe, polegające na skontrolowaniu układów dolnego i górnego źródła ciepła jak również obiegu chłodniczego i automatyki.

Dla każdego typu pompy ciepła procedura serwisowa jest podobna i producent podaje ją w instrukcji. Prace serwisowe przy obiegu chłodniczym pompy ciepła, a także przy podzespołach elektrycznych mogą wykonywać tylko uprawnieni do tego specjaliści. Serwisant powinien stosować wyłącznie oryginalne części zamienne producenta lub części przez producenta dopuszczone. Lista komponentów, które serwisant powinien sprawdzić uwzględniona jest w specjalnym protokole konserwacji zapewnionym przez producenta. Bez względu na model pompy ciepła, większość prac serwisowych wygląda podobnie.

Powietrzna pompa ciepła wymaga dodatkowych prac serwisowych. Ponieważ jeden z jej modułów znajduje się na zewnątrz, jest szczególnie narażony na niekorzystne warunki środowiska, w tym kurz i brud. Serwis powietrznej pompy ciepła będzie zatem polegał na sprawdzeniu jednostki zewnętrznej również pod kątem zanieczyszczeń.

W jednostce zewnętrznej przebiega większość procesów termodynamicznych związanych z transportem ciepła. Tutaj znajdują się: wentylator, parownik, gdzie następuje przekazanie ciepła powietrza atmosferycznego do czynnika roboczego. Pozostałymi elementami są: sprężarka (centralny element pompy), zawór rozprężny i zawór czterodrogowy – umożliwiający odwrócenie obiegu i pracę pompy ciepła w trybie chłodzenia. W trakcie serwisu pompy ciepła należy skontrolować stan techniczny wszystkich tych elementów

Projekt, realizacja, a później serwis oferowanych przez nas produktów to zadania, które STAP realizuje od ponad dwudziestu lat. Poznaj naszą szczegółową ofertę.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas usług lub produktów to gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami.