Rodzaje wentylacji

W odpowiednio ocieplonym i szczelnym budynku, posiadanie dobrej jakości wentylacji, stanowi nie tylko podstawowy warunek zdrowia, oraz komfortu użytkowników, ale także zapobiega bezpośrednio zniszczeniu konstrukcji budynku z uwagi na panującą wilgoć. Właściwie funkcjonująca wentylacyjna instalacja, nie musi oznaczać sporych wydatków, jeżeli będzie właściwie przemyślana i dobrana do naszych wymogów. Jeszcze nie tak dawno, kłopoty z wentylacją, były raczej rzadkim zjawiskiem. W ówczesnych budynkach nieszczelne drzwi i okna, jak i inne nieszczelności, z którymi obecnie się walczy, zapewniały dopływ powietrza z zewnątrz i często wydostawanie się tego zużytego na zewnątrz.

Powstające obecnie budynki, uległy bardzo dużym zmianom. Dobrej jakości ocieplenie, nowoczesne technologie, szczelne drzwi oraz okna przyczyniły się bezpośrednio do znaczącego pogorszenia w funkcjonowaniu naturalnej wentylacji. Wymienione tutaj zabiegi, doprowadziły do znacznego ograniczenia strat ciepła, ale też ograniczyły komfort i pogorszyły samopoczucie przebywających w budynkach osób i wpłynęły niekorzystnie na ich funkcjonowanie. Zatem, wentylacja ma duże znaczenie, dlatego też konieczne staje się dobranie jej rodzaju do potrzeb indywidualnych użytkowników. Jaka wentylacja do domu będzie odpowiednia? Jakie mogą być rodzaje wentylacji w budynkach użyteczności publicznej?

Rodzaje wentylacji w domu

Rodzaje wentylacji w budynkach mieszkalnych, to najczęściej:

 • wentylacja typu mechanicznego nawiewno-wywiewna, obowiązkowo z funkcją odzyskiwania ciepła,
 • wentylacja wywiewna typu mechanicznego,
 • wentylacja grawitacyjna (inaczej mówiąc naturalna).

Wentylacja naturalna

Ten rodzaj wentylacji, funkcjonuje na zasadzie różnicy między ciśnieniem wewnętrznym a zewnętrznym. Dlatego też intensywność wymiany powietrza, zależeć będzie od pogodowych warunków.

Zalety:

 • tania i prosta w budowie,
 • nie ma w niej mechanicznych części,
 • jest tania w użytkowaniu,
 • nie ma co się w niej zepsuć.

Wady:

 • w zimie powoduje spore straty ciepła,
 • regulowanie wydajności jest mocno ograniczone,
 • nie działa, kiedy na zewnątrz jest cieplej, aniżeli w środku budynku,
 • funkcjonuje zależnie od pogodowych warunków.

Wentylacja wywiewna typu mechanicznego

Napływ powietrza przebiega w naturalny sposób poprzez nawiewniki ścienne albo okienne. Wywiew metodą mechaniczną – wentylator niejako wymusza usunięcie powietrza na bieżąco.

Zalety:

 • nie wymaga znaczących finansowych nakładów,
 • jej sprawność, nie jest zależna od różnić w temperaturze i od pogody,
 • umożliwia sterowanie intensywnością wymiany powietrza,
 • nie istnieje konieczność zbudowania murowanego komina.

Wady:

 • konieczność zastosowania nawiewników albo otwarcia okien,
 • w zimie powoduje spore straty ciepła,
 • nie wolno jej używać w pomieszczeniach, gdzie funkcjonują pomieszczenia z otwartym paleniskiem albo z otwartą komorą spalania,
 • możliwie są awarie, zużywa elektryczną energię, wymaga napędu.

Wentylacja nawiewno-wywiewna typu mechanicznego

Napływanie świeżego powietrza i usuwanie już zużytego, odbywa się w wymuszony sposób przy pomocy wentylatorów. Powietrze pobiera się z zewnątrz poprzez czerpię, zaś usuwa się poprzez wyrzutnię, zwykle umieszczoną na dachu.

Zalety:

 • skuteczna wysoką wymiana powietrza, bez względu na warunki atmosferyczne,
 • intensywność wymiany powietrza, dostosowana zostaje do potrzeb mieszkańców,
 • umożliwia zastosowanie urządzenia do odzyskiwania ciepła,
 • umożliwia chłodzenie, ogrzewanie albo filtrowanie powietrza, zanim dotrze ono do wszystkich pomieszczeń w budynku.

Wady:

 • opcja występowania dużych strat ciepła w zimie,
 • większe koszty instalacji oraz eksploatacji, aniżeli w wypadku naturalnej wentylacji,
 • elementy mechaniczne, mogą ulegać awarii,
 • zużywa elektryczną energię, wymaga napędu.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiwaniem ciepła

Wentylacja nawiewno-wywiewna dodatkowo rozbudowana o urządzenie do odzyskiwania ciepła z wentylowanego powietrza.

Zalety:

 • zastosowana automatyka umożliwia sterowanie wydajnością zależnie od różnorodnych czynników,
 • zapewnia możliwość wymiany powietrza w żądanych ilościach, bez względu na panujące w danym momencie warunki atmosferyczne,
 • umożliwia chłodzenie, ogrzewanie albo filtrowanie świeżego powietrza, które nawiewane jest do pomieszczeń w danym budynku.

Wady:

 • wymaga mechanicznego napędu (wentylator),
 • wyższe koszty eksploatacji.

Wentylacja grawitacyjna

To najłatwiejszy z możliwych do zastosowania systemów wentylacyjnych w naszym kraju. Nie zawsze jednakże będzie on w stanie zapewniać komfort użytkownikom budynku, gdyż jest równocześnie systemem bardzo zawodnym, który w pełni zależy od panujących w danym momencie warunków atmosferycznych. Zasada funkcjonowania naturalnej wentylacji, oparta jest na różnicach temperatur, czyli różnic w gęstości powietrza – ciepłego wewnątrz budynku i zimnego na zewnątrz. Ciepłe powietrze, czyli to lżejsze, unosi się ku górze i za pośrednictwem systemu nieszczelności, na przykład kominów wentylacyjnych, może wydostawać się na zewnątrz. Na miejsce powietrza usuwanego z pomieszczeń dzięki rozszczelnieniom, może napływać świeże powietrze z zewnątrz. Zgodnie z taką zasadą, naturalna wentylacja działa skutecznie wyłącznie wówczas, kiedy temperatura w środku budynków jest większa, aniżeli ta na zewnątrz.

Rodzaje wentylacji w budynkach

W budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach biurowych, mechaniczna wentylacja, stanowi generalnie rzecz biorąc standard. Opiera się ona na urządzeniach typu centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne. Warunki wewnętrznego środowiska, na podstawie których dobierane jest właściwe urządzenie, ocenia się na podstawie zwykłych zachowań wszystkich użytkowników. Pomieszczenia usługowe, handlowe czy oświatowe, w świetle przyjętych norm, można podzielić na cztery różne kategorie, które uwzględniają różnorodny poziom warunków przyjętego komfortu zapewnionych użytkownikom.

Urządzenia wentylacyjne oraz klimatyzacyjne, zastosowane w komercyjnych obiektach, mają za zadanie utrzymywać odpowiedni stan powietrza, na który składać się będzie:

 • stopień zanieczyszczeń,
 • prędkość przepływającego powietrza,
 • wilgotność powietrza,
 • temperatura powietrza.

Ludzie w budynkach użyteczności publicznej, muszą przebywać w określonych warunkach, jak i przy uwzględnieniu przeznaczenia i rodzaju pomieszczenia. W takim przypadku, najlepiej sprawdzą się urządzenia całkowicie zautomatyzowane, które zadbają samoczynnie o utrzymywanie powietrza w normach dla przyjętych parametrów.

Uzyskanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach, jest możliwe dzięki wykorzystaniu urządzeń wywiewnych i nawiewnych – najlepiej w monoblokowej wersji, albo umieszczone niedaleko siebie. W szczególnych sytuacjach, jak chociażby sale widowiskowe i kinowe, konieczne będzie uwzględnienie opcji tłumienia hałasu, który generują wentylatory.