Zarówno typu split, jak i monoblokowe powietrzne pompy ciepła typu pracują na takiej samej zasadzie. Pobierają energię skumulowaną w powietrzu do zamiany w ciepło, które następnie przekazywane jest wodzie w instalacji centralnego ogrzewania. Wydajność obu typów pomp jest zbliżona, oba typu nadają się również do ogrzewania budynku, a także przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Różnice natomiast występują w ich budowie, a to ma wpływ na instalację urządzeń i ich późniejsze serwisowanie.

Powietrzne pompy ciepła split

Powietrzne pompy ciepła typu split mają te same komponenty, co pompy ciepła monoblokowe. W urządzeniach typu split:

 • układ chłodniczy podzielony jest na jednostkę zewnętrzną oraz wewnętrzną, a skraplacz zamontowany jest w jednostce instalowanej wewnątrz budynku;
 • czynnik chłodniczy krąży przewodami łączącymi jednostki wewnętrzną oraz zewnętrzną;
 • montaż powietrznej pompy ciepła typu split musi być przeprowadzony przez instalatora posiadającego uprawnienia chłodnicze – tzw. uprawnienia F-gazowe;
 • urządzenia wymagają corocznego sprawdzania szczelności układu chłodniczego;
 • ze względu na połączenie obu jednostek przewodami z czynnikiem chłodniczym i jego nieustanny ruch wyeliminowane zostaje ryzyko zamarzania układu.

Pompy ciepła monoblokowe

Wbrew nazwie całe urządzenie nie składa się z jednego zbiorczego systemu elementów. Jednakże w monoblokach:

 • cały układ chłodniczy włącznie ze skraplaczem umieszczony jest w jednostce zewnętrznej;
 • układ chłodniczy jest układem hermetycznym, wykonanym i zamkniętym fabrycznie. Budowa układu eliminuje ryzyko błędów instalacyjnych i wycieków;
 • hydraulika oraz regulator znajdują się w jednostce wewnętrznej;
 • jednostka wewnętrzna jest połączona z zewnętrzną przewodami wodnymi;
 • instalator nie ingeruje podczas montażu w układ chłodniczy, nie musi więc posiadać uprawnień F-gazowych. Połączenie występuje poprzez układ wodny;
 • ze względu na hermetycznie zamknięty układ chłodniczy nie są wymagane (bo niemożliwe do przeprowadzenia) coroczne przeglądy układu chłodniczego;
 • monoblokowe pompy ciepła wymagają zastosowania medium niezamarzającego w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem wody w wypadku przerwy w dostawie prądu.

Pompy ciepła – miejsca montażu

Zarówno jeżeli chodzi o monoblokowe pompy ciepła, jak i powietrzne pompy ciepła split ich jednostki zewnętrzne mogą być montowane na elewacji budynku albo na osobnej konstrukcji wolnostojącej.

Montaż pompy ciepła na fasadzie domu jest przy tym przeprowadzany rzadziej ze względu na przenoszenie hałasu pracującego urządzenia na konstrukcję budynku. Jest na to oczywiści sposób, ponieważ zastosowanie tłumików, jakimi są gumowe wibroizolatory eliminują taki hałas, ale jednak wariant wolnostojący zapewnia łatwiejsze odprowadzanie kondensatu z jednostki.

Podczas montażu na wolnostojącej konstrukcji należy również zapewnić miejsce z jak najmniejszą odległością. Obie jednostki, wewnętrzną oraz zewnętrzną powinna dzielić jak najmniejsza odległość, ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla strat ciepła. Im dalej od budynku, tym straty ciepła większe.